วัดหน้าพระเมรุ จ. พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฎิบรมจักรพรรดิ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม 

   
เหรียญเสมาหลวง พระพุทธนิมิตวิชิตมาร เนื้อเงิน    

 Copyright©2012, Thailand Temple. All Rights Reserved.